Wczorajsze wydarzenia w Sejmie i burzliwe, w sposób kontrowersyjny przeprowadzone głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą reguły

W środę 11 sierpnia Sejm RP przyjął nową ustawę medialną, zmieniającą zasady przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

3 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP ukazała się podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o partiach politycznych.

Dnia 29 czerwca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie