Od 1 lipca zmiany w sposobie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Od 1 lipca zmiany w sposobie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Od 1 lipca zmiany w sposobie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 29 czerwca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2021, poz. 1167), które zmodyfikowało procedurę wnoszenia tych opłat.

Od 1 lipca 2021 r. :

1) W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, opłatę sądową od wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie, uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie;

2) Jeśli w elektronicznym postępowaniu upominawczym osoba składająca pozew równocześnie składa więcej niż jedno pismo podlegające opłacie sądowej, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczenie sumy opłat sądowych od poszczególnych pism podlegających opłacie sądowe;

3) Jeśli dowód wpłaty, lub jego kopia, podlega złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej, informacje o:

a) tym, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę sądową za wnoszone albo złożone pismo, wraz ze wskazaniem sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana,

b) sygnaturze akt sprawy (o ile została nadana), wpisywanej w tytule wpłaty,

– wskazuje się w dołączonym do nich dokumencie, chyba że wynikają one wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty;

4) W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie, nie stosuje się przepisów § 6 ust. 1 – 5a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: