Działalność człowieka powoduje ocieplenie klimatu w tempie niespotykanym od co najmniej 2000 lat. Stężenie CO2 jest najwyższe od 2 milionów

Z dniem 9 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 lipca 2021

Dnia 29 czerwca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie

Rada Ministrów poinformowała w środę 23 czerwca o przyjęciu projektu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami