Zmiany od 9 lipca w zakresie wnoszenia opłat dodatkowych za przejazd autostradą i sprzeciwów od opłat

Zmiany od 9 lipca w zakresie wnoszenia opłat dodatkowych za przejazd autostradą i sprzeciwów od opłat

Zmiany od 9 lipca w zakresie wnoszenia opłat dodatkowych za przejazd autostradą i sprzeciwów od opłat

Z dniem 9 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej (Dz.U. 2021, poz. 1246). Chodzi o zmiany w zakresie poboru karnej opłaty za brak opłaty za przejazd autostradą.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 1994, nr 127, poz. 627, ze zm.), za przejazd autostradą w Polsce pobierane są opłaty. Natomiast jak stanowi art. 37ge ust. 1 i 2 tej ustawy, za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, od wnoszącego opłatę (zobowiązanymi do jej wniesienia są: właściciel, posiadacz i/lub użytkownik pojazdu) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 zł lub, jeśli na autostradzie lub jej odcinku nie pobiera się opłaty elektronicznej – 1 500 zł.
Na mocy ww. rozporządzenie ministra finansów, od 9 lipca Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi został wskazany jako organ:
a) do którego wnoszący opłatę może wnieść się sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej;
b) do którego wnosi się wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku odmowy uwzględnienia sprzeciwu, w termie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie;
c) do wystawiania wnoszącemu opłatę wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej;
d) rozpatrywania sprzeciwu;
e) zawiadamiania o uwzględnieniu sprzeciwu;
f) rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: