W stolicy Gruzji Tbilisi, Ambasador RP Mariusz Maszkiewicz i gruziński minister finansów Lasha Khutsishvili, podpisali 7 lipca nową dwustronną umowę

Komisja Europejska w piątek 2 lipca ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy mającej na celu złagodzenie nierówności pomiędzy długiem

Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub

Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę