Sprzedaż akcji celem ich umorzenia a podatek VAT

Sprzedaż akcji celem ich umorzenia a podatek VAT

Sprzedaż akcji celem ich umorzenia a podatek VAT

Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub aport, np. w postaci nieruchomości. Spółka powzięła wątpliwości, czy sprzedaż tych akcji w celu ich umorzenia, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

W 2016 r., celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jej jedyny udziałowiec wniósł do niej wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zabudowanych, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Aport nieruchomości podlegał zwolnieniu z VAT. Przez cały okres posiadania tychże nieruchomości, spółka nie podejmowała wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.

Jedyny udziałowiec spółki zdecydował się na dobrowolne umorzenie części akcji za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku spółki, wniesionych do niej uprzednio w formie aportu. Wynagrodzeniem za umorzenie będą wspomniane nieruchomości. Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie, że sprzedaż akcji spółce przez jedynego udziałowca w celu ich umorzenia przez spółkę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki, w którym uznała, że: „…w analizowanej sprawie nie będą spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji zbycia akcji celem umorzenia za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT., a Wnioskodawca nie uzyska statusu podatnika podatku od towarów i usług w tym zakresie. Tym samym, w przedstawionym stanie faktycznym zbycie akcji celem umorzenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” (interpretacja indywidualna z 11 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.239.2021.2.JM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: