W 2012 r. jedna firma świadczyła na rzecz drugiej usługi pośrednictwa. Strony umówiły się na 1 mln euro wynagrodzenia plus

Komornik prowadził egzekucję wierzytelności z lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika – spółki z o.o. Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Jak poinformowało 14 września Ministerstwo Finansów, w TAX FREE, czyli systemie zwrotu podatku VAT podróżnym dokonującym zakupów w Polsce, zarejestrowało

Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub