Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub

Wspólnik spółek z o.o. i akcyjnej zamierzał wnieść aportem posiadane w tych spółkach udziały do spółki holdingowej w zamian za

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W

Sejm pracuje nad ustawą, która ma stworzyć ramy prawne dla firm, które inwestują w najem nieruchomości. Takie firmy w formie