Obniżka stawki podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany w kwestii amortyzowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, preferencyjne opodatkowanie dochodów dotyczących praw własności intelektualnej – to tylko niektóre rozwiązania, jakie przewiduje projekt zmian w ustawach podatkowych przygotowany przez Ministerstwo Finansów.