Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Rządowy projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych przewiduje możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców faktur elektronicznych przy zamówieniach publicznych oraz umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Chodzi o implementację unijnej Dyrektywy w tej kwestii.

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Dyrektywy 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. W myśl jej przepisów państwa członkowskie mają obowiązek ją przyjąć, opublikować i stosować nie później niż do 27 listopada 2018 r.

Wyłączenia w ustawie

Przepisy ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych nie będą miały zastosowania do:

  • zamówień publicznych, o których mowa w art. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli między innymi do zamówień podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, zamówień udzielanych dla celów wywiadowczych, jak również udzielanych w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej,
  • umów koncesji, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w dziedzinach obronności lub bezpieczeństwa państwa podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia, zawartych między Polską a jednym lub wieloma państwami, czy też podlegających szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli umowa koncesji musi być zawarta przez Polską zgodnie z tą procedurą.

Darmowe posiadanie konta

Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek odebrania od wykonawcy faktury elektronicznej, a na wykonawcę możliwość wysłania faktury elektronicznej. Wykonawca będzie mógł korzystać z własnego konta lub upoważnić do wysłania elektronicznej faktury inną osobę.

Projekt określa elementy, jakie będzie musiała zawierać faktura elektroniczna. Nakłada też na zamawiającego obowiązek posiadania konta na platformie. Platformę będzie zobligowany stworzyć Minister Gospodarki. Korzystanie z platformy będzie bezpłatne.

Do kiedy zamawiający będą musieli założyć konto?

Konto na platformie zamawiający będą musieli założyć przed 17 kwietnia 2019 r.

Minister Gospodarki będzie administratorem danych osobowych przetwarzanych na platformie.

Nowe przepisy mają obniżyć koszty zamówień publicznych, ułatwić uczestnictwo polskich firm w zamówieniach na obszarze Unii Europejskiej, jak również ujednolicić przesyłanie faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej.

Koszt funkcjonowania platformy do wysyłania faktur elektronicznych ma wynosić w latach 2018-2027 196 750 000 zł.

Omawiany projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych ma trafić pod obrady rządu.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: