W połowie kwietnia w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące stosowania faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną. Za dwa lata

Rządowy projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych przewiduje możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców faktur elektronicznych przy zamówieniach