Rząd przygotowuje kolejne uproszczenia w składaniu zeznań podatkowych

Wprowadzenie możliwości wypełnienia zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku w tej sprawie przez podatnika przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nad którym trwają prace w Sejmie.

Zgodnie z rządowym projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Krajowa Administracja Skarbowa (dalej „KAS”) wypełni zeznanie na podstawie informacji od płatników, zeznania podatkowego za poprzedni rok oraz własnych danych.

KAS przygotuje zeznanie podatkowe dla wszystkich podatników i to podatnik zdecyduje, czy sam chce wypełnić zeznanie.

Możliwość sporządzenia zeznania przez KAS obejmie podatników rozliczających się samodzielnie, z małżonkiem, jak również osoby samotnie wychowujące dzieci.

Po wypełnieniu zeznania przez KAS podatnik będzie mógł je zaakceptować, wprowadzić zmiany, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie albo nie robić nic i wówczas zeznanie zostanie zaakceptowane jako złożone przez podatnika.

Gdy chodzi o zmianę zeznania podatkowego przez podatnika, będzie ona mogła dotyczyć między innymi formy opodatkowania, wyboru organizacji pożytku publicznego, której podatnik chce przekazać 1% podatku, darowizn, w zakresie wydatków na cele rehabilitacyjne czy też poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy będą mogli także zmienić numer rachunku do nadpłaty podatku.

Zeznania podatkowe będzie dostępne od:

  • 15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia
    2019 r. dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38,
  • 15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia
    2020 r. dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Podatnicy będą mogli również tak jak dotychczas rozliczać się w formie papierowej i elektronicznej.

Zmiana terminu składania zeznań i nowe obowiązki płatników

Po wejściu w życie omawianych zmian zeznania PIT-28 składane będą w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a pozostałe zeznania podatkowe od 15 lutego do końca kwietnia następującego po roku podatkowym.

Płatnicy będą mieli obowiązek przesyłania informacji do urzędów skarbowych do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ponadto płatnicy będą mieli obowiązek przesyłania informacji do urzędu skarbowego jedynie w drodze elektronicznej.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: