W poniedziałek 8 marca w Dzienniku Ustaw RP Minister Finansów ogłosił rozporządzenie, którym wprowadza w życie nowe wzory formularzy deklaracji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzaniem z 16 lutego 2021 r. przedłużył dla niektórych płatników podatku dochodowego od osób

Spółka akcyjna oddelegowała członka rady nadzorczej do pełnienie obowiązków członka zarządu tej spółki. Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy, będący płatnikiem PIT oraz składek ZUS swoich pracowników, jest w tym zakresie zobowiązany do złożenia w urzędzie