Wprowadzenie możliwości wypełnienia zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku w tej sprawie przez podatnika przewiduje przygotowany