Spółka dokonała zmiany roku podatkowego, z trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia, na trwający od 1 kwietnia do 31

W poniedziałek 4 marca 2019 r., Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych

Zamieszczona na stronach Systemu Informacji Podatkowej broszura, dotycząca rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok,

Wprowadzenie możliwości wypełnienia zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku w tej sprawie przez podatnika przewiduje przygotowany