Dłuższy termin do złożenia CIT-8 dla niektórych podatników

W poniedziałek 4 marca 2019 r., Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników, osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r., i niebędący w tym roku podatkowym zobowiązanymi do sporządzania deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), a osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do 31 października 2019 r.

Tym samym zostanie wydłużony termin złożenia wskazanej deklaracji, który miał dla tych podatników upłynąć z końcem trzeciego miesiąca roku następnego, czyli generalnie z dniem 31 marca 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: