Opodatkowanie dochodów z kontraktu menedżerskiego

Opodatkowanie dochodów z kontraktu menedżerskiego

Opodatkowanie dochodów z kontraktu menedżerskiego

Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę opodatkowania podatkiem liniowym. W 2019 i 2020 roku osiągnął przychody wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu kontraktu menadżerskiego. Podatnik stał na stanowisku, że powinien się rozliczać tylko i wyłącznie na zasadach ogólnych i bez obowiązku składania deklaracji PIT 36L.

Wykonujący usługi na podstawie kontraktu menadżerskiego dyrektor spółki, otrzymał od niej PIT-11 za 2019 rok, w którym usługi te zostały ujęte w poz. 47 jako „Działalność wykonywana osobiście”. W 2021 r. wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy musi opodatkowywać uzyskane z kontraktu menadżerskiego dochody osiągnięte w 2020 r. oraz w 2019 r., jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej według zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, w związku z uprzednim wyborem opodatkowania w formie podatku liniowego?

Podatnik sądził, że skoro nie prowadzi pozarolniczej działalności, a osiąga przychody rozpoznawane jako działalność wykonywana osobiście, to może rozliczać się w rocznym zeznaniu podatkowym na zasadach ogólnych, bo wybrana forma opodatkowania liniowego, przy dochodach uzyskiwanych wyłącznie z kontraktu menadżerskiego, jest nieskuteczna.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się organ podatkowy. W wydanej 7 kwietnia interpretacji przyznał: „… przychód z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach kontraktu menedżerskiego nie stanowi przychodu ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza, zatem dochód z tego tytułu nie może być opodatkowany podatkiem liniowym 19%, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (…) Przychody (…) należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 9 ww. ustawy, czyli jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a dochód z tego źródła powinien być opodatkowany według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodu, tj. na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej …” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2021 roku, sygn. 0115-KDIT3.4011.6.2021.2.PS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: