Komisja Europejska opublikowała plan działań rozszerzających administracyjną współpracę podatkową na aktywa kryptograficzne i pieniądz elektroniczny

Komisja Europejska opublikowała plan działań rozszerzających administracyjną współpracę podatkową na aktywa kryptograficzne i pieniądz elektroniczny

Komisja Europejska opublikowała plan działań rozszerzających administracyjną współpracę podatkową na aktywa kryptograficzne i pieniądz elektroniczny

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 24 listopada 2020 r. wstępną ocenę skutków przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (Inception Impact Assessment on the future revision of the Directive on Administrative Cooperation [DAC8]). Rewizja ta ma na celu poprawę współpracy między krajowymi organami podatkowymi, w szczególności w nowych dziedzinach, takich jak np. aktywa kryptograficzne, czy pieniądz elektroniczny.

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od płacenia podatków oznaczają dla unijnego budżetu utratę pieniędzy, które mogłyby zostać wykorzystane na pokrycie kosztów np. opieki zdrowotnej i edukacji. Pomimo działań podjętych w ostatnich latach, nowe alternatywne środki płatności i inwestycji grożą podważeniem postępów poczynionych w zakresie przejrzystości podatkowej i stwarzają znaczne ryzyko uchylania się od płacenia podatków.

Wspólna inicjatywa ma dostarczyć administracjom podatkowym państw członkowskich informacji umożliwiających identyfikację podatników aktywnie korzystających z nowych środków wymiany wartości, w szczególności z aktywów kryptograficznych i pieniądza elektronicznego. Celem głównym jest ograniczenie oszustw podatkowych i przypadków uchylania się od opodatkowania.

Współpraca ma zapewnić również spójność z bieżącymi pracami prowadzonymi na szczeblu Unii Europejskiej, takimi jak strategia finansowania cyfrowego przyjęta w dniu 24 września 2020 r. oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie rynków aktywów kryptograficznych. Omawiany przegląd dyrektywy jest częścią planu działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego naprawę gospodarczą, który Komisja Europejska przedstawiła w lipcu tego roku. Od czasu jej przyjęcia pierwotna dyrektywa 2011/16/UE była zmieniana siedem razy, aby uwzględnić informacje na temat rachunków finansowych, orzeczeń podatkowych i uprzednich porozumień cenowych, sprawozdań dotyczących poszczególnych państw, beneficjentów rzeczywistych, podlegających zgłoszeniu porozumień transgranicznych, platform cyfrowych, a ostatnio również aktywów kryptograficznych i pieniądza elektronicznego.

Inicjatywa ta zmieni dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej („DAC”), aby zapewnić zgodność przepisów UE ze zmieniającą się gospodarką i uwzględnić inne obszary, takie jak wspomniane aktywa kryptograficzne i pieniądz elektroniczny. Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi w terminie do 21 grudnia 2020 r.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: