Komisja Europejska opublikowała we wtorek 24 listopada 2020 r. wstępną ocenę skutków przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (Inception