Wielka Brytania uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom, nałożonym unijną dyrektywą w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy –

W czwartek 18 lutego 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 24 listopada 2020 r. wstępną ocenę skutków przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (Inception

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r., Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nową dyrektywę o prawie autorskim, dokonującą zmian w zakresie korzystania