Podczas VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych samorząd doradców ograniczył im możliwość świadczenia usług na rzecz organów podatkowych jedynie do wydawania

Podatek od sprzedaży detalicznej zwany także handlowym został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 1 września 2016 r. ustawą z dnia

Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych.

Umożliwienie złożenia wniosku o interpretację podatkową na podstawie wniosku grupowego – to główny cel przygotowanego przez MF projektu.