Rząd szykuje zmiany w zakresie interpretacji podatkowej

Rząd szykuje zmiany w zakresie interpretacji podatkowej

Umożliwienie złożenia wniosku o interpretację podatkową na podstawie wniosku grupowego – to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów tłumaczy konieczność zmian tym, że obecnie obowiązujące przepisy są nadużywane. Przykładowo o interpretacje występują spółki w organizacji lub spółki nie prowadzące jeszcze działalności gospodarczej, które po uzyskaniu interpretacji dostarczały je do przedsiębiorcy, który zastosował korzystne dla siebie rozwiązania podatkowe. Ponadto obecnie podatnicy mający powiązania, występują z odrębnymi wnioskami o wydanie interpretacji, w których opisują tylko stan faktyczny dotyczący wyłącznie swojej firmy. Stąd też propozycja umożliwiająca wydawanie interpretacji podatkowych na podstawie wniosku grupowego.

Termin wydania interpretacji na podstawie wniosku grupowego

Rządowy projekt zmian w Ordynacji podatkowej nie zmienia terminu wydania indywidualnej interpretacji, która nadal będzie wydawana bez zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy. Natomiast wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie wniosku grupowego będzie musiało nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Z wnioskiem grupowym o wydanie interpretacji będą musiały wystąpić podmioty krajowe lub zagraniczne, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcje z ich udziałem. We wniosku grupowym trzeba będzie przedstawić między innymi otrzymane lub oczekiwane korzyści z transakcji, wartości przedsiębiorstwa, gdy na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji wynosi ona co najmniej 10 000 000 zł, jak również wzajemne powiązania między podmiotami, które złożyły wniosek o wydanie interpretacji.

Aktualizacja wniosku grupowego

Jednocześnie wniosek grupowy o wydanie interpretacji będzie mógł podlegać aktualizacji przed lub po wydaniu interpretacji. W takiej sytuacji termin będzie biegł na nowo od dnia otrzymania aktualizacji.

Po uzupełnieniu lub aktualizacji wniosku grupowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie uchylał lub zmieniał interpretację bez zwłoki, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uzupełnienia lub aktualizacji.

Wzór wniosku grupowego określi w drodze rozporządzenia Minister Finansów

Omawiana nowelizacja określa też zasady ochrony podatników, którzy wystąpili z wnioskiem o wydanie interpretacji w ramach wniosku grupowego.

Projekt nowelizacji umożliwia wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podmiotowi, który udziela dofinansowania pieniędzy publicznych w zakresie wysokości dofinansowania. Chodzi tu o dotacje z pieniędzy UE.

Omawiana nowelizacja wprowadza też do słownika pojęć definicję korzyści podatkowej, przez którą rozumie się:

  • niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
  • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Omawiana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: