Umożliwienie złożenia wniosku o interpretację podatkową na podstawie wniosku grupowego – to główny cel przygotowanego przez MF projektu.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko traci preferencje przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy w opiece nad dzieckiem

Z początkiem 2017 r. zbiór narzędzi ochrony podatnika został poszerzony o dodatkowe instrumenty, którymi można się posłużyć przed zakwestionowaniem przez