Od 1 września 2020 r. podmioty niezarejestrowane, czyli nieposiadające statusu pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego, nie będą mogły

Sejm przyjął zmiany w prawie o ruchu drogowym. Dotyczą one głównie obowiązków związanych z rejestracją pojazdu. Najgłośniejszą jest jednak ta

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnicy zawierają transakcje z innymi firmami i osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami. Zdarzają się również sytuacje,