Nie trzeba będzie mieć przy sobie prawa jazdy

Nie trzeba będzie mieć przy sobie prawa jazdy

Nie trzeba będzie mieć przy sobie prawa jazdy

Sejm przyjął zmiany w prawie o ruchu drogowym. Dotyczą one głównie obowiązków związanych z rejestracją pojazdu. Najgłośniejszą jest jednak ta o zniesieniu obowiązku posiadania przy sobie przez kierowcę dokumentu prawa jazdy.

Od 1 października 2018 r. nie trzeba ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego pojazdu, ani dowodu zawarcia umowy OC. Teraz ustawodawca chce pójść krok dalej. W piątek 24 lipca 2020 r., Sejm RP przyjął tzw. pakiet deregulacyjny, którego celem jest wprowadzenie uproszczeń w realizacji obowiązków dokumentacyjnych przez kierujących i właścicieli pojazdów.

Zostanie wprowadzona możliwość zarejestrowania pojazdu online przez dilera, tak by nowy właściciel auta mógł wyjechać na drogę już w pełni zarejestrowanym pojazdem. Jak na razie zarejestrować w ten sposób będzie można tylko pojazd nowy, zakupiony w salonie sprzedaży. Nabywcy samochodu nie będzie także wydawana już karta pojazdu, ani nalepki kontrolne, bo i niezbędne w ich zakresie dane znajdą się w centralnym rejestrze online. Właściciel auta również będzie mieć Internetowy dostęp do tych informacji.

Co ważne w praktyce, zostanie zniesiony obowiązek naklejania na szybę samochodu naklejek kontrolnych. Zniknie też uciążliwy obowiązek każdorazowej zmiany tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela pojazdu, jeśli nabywca zamieszkuje w innym województwie niż zbywca. Po zmianach, nabywca pojazdu będzie mógł zachować numery rejestracyjne zbywcy, co stosowane jest z powodzeniem już od wielu lat, np. w Irlandii.

Na wniosek właściciela pojazdu, starosta jego miejsca zmieszania lub miejsca zakupu/odbioru auta, będzie mógł dokonać rejestracji stałej lub czasowej, co będzie bardzo pomocne np. w przypadku konieczności dotarcia tym pojazdem z miejsca nabycia/odbioru.

Kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dokumentu prawa jazdy. Dane, które ono zawiera, znajdą się w Centralnej Ewidencji Kierowców, w której sprawdzić je będzie mogła podczas kontroli policja. Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja mObywatel zawierać będzie w sobie elektroniczną, wirtualną formę prawa jazdy kierowcy, do którego kierowca będzie miał dostęp, i będzie mógł je okazać w razie potrzeby, za pośrednictwem smartfona.

Zmiany dotyczą tylko polskich kierowców. Obcokrajowcy przejeżdżający przez Polskę są i wciąż będą zobowiązani do posiadania dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i potwierdzenia zawarcia umowy OC.

Należy jednak pamiętać, że obecnie omawiana nowelizacja trafiła dopiero do Senatu, a nawet jeśli szybko zostanie uchwalona i uzyska podpis Prezydenta, to i tak przepisy przejściowe przewidują, że pierwsze zmiany, w tym dotyczące zniesienia obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, wejdą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Te odnośnie likwidacji wydawania kart pojazdu i naklejek kontrolnych – dopiero po 2 latach.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: