Zmiany w przepisach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

Zmiany w przepisach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

Od 1 września 2020 r. podmioty niezarejestrowane, czyli nieposiadające statusu pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego, nie będą mogły sprzedawać ani nabywać paliw opałowych.

Z dniem 1 września wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1556). Tym samym skończył się okres przejściowy dla sprzedawców i nabywców paliw opałowych do swobodnego obracania nim. Od 1 września 2020 r. podmioty te, nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne, a także inne podmioty, jak np. gminy, chcąc sprzedawać lub kupować olej do celów grzewczych, muszą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem:

a) Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne);

b) w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU (wszystkie podmioty).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: „Prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu rejestracji, niezbędne jest ponowne dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: