Zmiany w przepisach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

Zmiany w przepisach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

Od 1 września 2020 r. podmioty niezarejestrowane, czyli nieposiadające statusu pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego, nie będą mogły sprzedawać ani nabywać paliw opałowych.

Z dniem 1 września wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1556). Tym samym skończył się okres przejściowy dla sprzedawców i nabywców paliw opałowych do swobodnego obracania nim. Od 1 września 2020 r. podmioty te, nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne, a także inne podmioty, jak np. gminy, chcąc sprzedawać lub kupować olej do celów grzewczych, muszą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem:

a) Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne);

b) w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU (wszystkie podmioty).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: „Prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu rejestracji, niezbędne jest ponowne dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: