Połączenie spółek a koszty uzyskania przychodu

Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych. W wydanej 16 kwietnia 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki poniesione w związku z połączeniem spółek stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia (0111-KDIB2-1.4010.71.2019.1.AR).

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, której zamiarem było przejęcie wchodzącej w skład jej grupy kapitałowej innej spółki. Wnioskująca jest jedynym udziałowcem spółki przejmowanej. Do połączenia przez przejęcie dojdzie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019, poz. 505). W wyniku połączenia spółka przejmie cały majątek przejmowanej spółki, a transakcji nie będzie towarzyszyć podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Spółka wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym kosztów przeprowadzenia połączenia. Wskazała, że z procesem tym może wiązać się konieczność ponoszenia wydatków na usługi doradcze, wyceny, opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty skarbowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki te stanowić będą dla spółki koszty uzyskania przychodu, podlegające potrąceniu w dacie ich poniesienia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

 

Oceń ten artykuł: