Spółka akcyjna oddelegowała członka rady nadzorczej do pełnienie obowiązków członka zarządu tej spółki. Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy

W ramach akcji promocyjnej spółka z o.o. zorganizowała konkurs, w którym wydawała uczestnikom nagrody nieprzekraczające kwoty 200 zł. Od blisko

Utworzona na mocy luksemburskiego prawa spółka SPV, nieposiadająca siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak również niezarejestrowana tu

Spółka chcąca pozyskać zezwolenie akcyzowe dla swojej działalności, zobligowana jest złożyć w tym celu tzw. zabezpieczenie akcyzowe. Chciała to zrobić