Wydane w ramach konkursu przez spółkę nagrody do kwoty 200 zł a podatek dochodowy

Wydane w ramach konkursu przez spółkę nagrody do kwoty 200 zł a podatek dochodowy

Wydane w ramach konkursu przez spółkę nagrody do kwoty 200 zł a podatek dochodowy

W ramach akcji promocyjnej spółka z o.o. zorganizowała konkurs, w którym wydawała uczestnikom nagrody nieprzekraczające kwoty 200 zł. Od blisko 4 lat toczy spór z fiskusem, czy nagrody te mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należąca do grupy kapitałowej spółka z branży produkcyjnej żywności, prowadząc działania promocyjne postanowiła ogłosić konkurs, w którym uczestnikom, osobom fizycznym przyznawała jednorazowo nagrody w wysokości nieprzekraczającej 200 zł. Uczestnicy ci spełniali łącznie następujące warunki:

  • nie prowadzili działalności gospodarczej lub prowadzili działalność gospodarczą, lecz brali udział w konkursie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz
  • nie byli pracownikami spółki, a także
  • nie byli osobami pozostającymi ze spółką w stosunku cywilnoprawnym.

W opinii spółki, w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), takie nagrody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania PIT. O potwierdzenie tego firma wystąpiła do organu podatkowego w grudniu 2016 r. W lutym 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdził, że spółka jest w błędzie. Firma zaskarżyła wydaną przez organ interpretację. W sierpniu 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a w listopadzie 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny stanęły po stronie spółki. Wyrok NSA sprawił, że organ podatkowy musiał zmienić swoją interpretację. W dniu 29 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe (interpretacja indywidualna nr 2461-IBPB-2-2.4511.1080.2016.10.MZ).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi: wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie to nie ma zastosowania jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy bądź osoby, która pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: