Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast

Przedsiębiorca wystawił w 2016 roku faktury VAT firmie w upadłości za wyświadczone jej usługi. Z uwagi na uprawdopodobnienie, że faktury

Z początkiem nowego, 2021 roku, 4 stycznia fiskus opublikował informacje na temat tego, jak i na jakich zasadach rocznego rozliczenia

W ramach akcji promocyjnej spółka z o.o. zorganizowała konkurs, w którym wydawała uczestnikom nagrody nieprzekraczające kwoty 200 zł. Od blisko