Odliczenie od dochodu środków przekazanych z majątku wspólnego na IKZE przez małżonka, który nie osiągał dochodów

Odliczenie od dochodu środków przekazanych z majątku wspólnego na IKZE przez małżonka, który nie osiągał dochodów

Odliczenie od dochodu środków przekazanych z majątku wspólnego na IKZE przez małżonka, który nie osiągał dochodów

Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast dokonała w nim maksymalnej wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Byli przekonani, że dokonaną ze środków wspólnych wpłatę na IKZE będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wspólnego dochodu. Fiskus się z tym nie zgodził.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

We wrześniu 2020 r. podatniczka otworzyła Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i dokonała na nie jednorazowej wpłaty w pełnym limicie, czyli w kwocie 6 272,40 zł. W kwietniu 2021 r. wraz z mężem złożyła w urzędzie skarbowym wspólne roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok. Choć w roku tym nie uzyskała żadnego dochodu, niemniej małżonkowie sądzili, że skoro dokonana przez żonę wpłata pochodziła z ich wspólnych oszczędności, to jej kwotę będą mogli odliczyć w oparciu o przepis art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT, w ramach wspólnego rozliczenia podatkowego.

W wydanej 20 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy małżonkowie, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od całości swoich przychodów, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą zostać opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, m.in. kwot wpłat na IKZE. Reguła ta ma zastosowanie nawet wtedy, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany.

Ale Dyrektor KIS uznał stanowisko podatników za nieprawidłowe, bowiem stwierdził, że z wykładni tej regulacji: „wynika, iż każdy z małżonków – mimo, że małżonkowie składają wspólne zeznanie – może dokonać odliczeń poniesionych przez siebie wydatków, o których mowa w tym przepisie, tylko i wyłącznie od swojego dochodu (odliczeń nie można zatem dokonywać od dochodu małżonka). W konsekwencji bez znaczenia pozostaje fakt, że wpłacone środki pochodzą z majątku wspólnego małżonków …” (sygn. 0115-KDIT2.4011.349.2021.1.KC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: