Ustawa o obniżce PIT podpisana przez Prezydenta

Ustawa o obniżce PIT podpisana przez Prezydenta

Ustawa o obniżce PIT podpisana przez Prezydenta

We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mocą której od 1 lipca 2022 r. PIT dla rozliczających się na zasadach ogólnych zostanie obniżony z 17% na 12%. Nowelizacja nie zmienia obowiązującego od 1 stycznia wyższego, wynoszącego 120 000 zł pierwszego progu podatkowego oraz 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej.

 Dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową będą mogli ująć w kosztach i pomniejszyć swój podatek o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:

– 8 700 zł w przypadku rozliczających się liniowo;

– 50% zapłaconych składek zdrowotnych w przypadku rozliczających się ryczałtem;

– 19% zapłaconej składki w przypadku rozliczających się kartą podatkową.

Nowelizacja pozwala przedsiębiorcom, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt, ponowny wybór przyjęcia zasad rozliczeń za cały 2022 rok wg zasad ogólnych.

Ulga dla klasy średniej

Obniżenie do 12% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przy jednoczesnym podtrzymaniu 120 000 zł progu, do którego ze stawki tej można korzystać, a także zwiększenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, sprawiło, że rząd zdecydował o likwidacji skomplikowanej do wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z obniżonego PIT, będą mogli za to skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy swojego opodatkowania części składki zdrowotnej.

Bonusy socjalne

Przywrócone zostają preferencje rozliczeniowe dla osób samotnie wychowujących dzieci, jakie obowiązywały przed 2022 r. Będą one mogły korzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, czyli 60 000 zł. Limit kwoty dochodów dziecka, od którego uzależniona jest możliwości skorzystania z preferencji podatkowych przez rodziców, został podniesiony w 2022 roku z 3089 zł do 16 061,28 zł. Świadczenie renty rodzinnej zostało rozdzielone od dochodów rodzica, przez co dziecko będzie mogło skorzystać z własnej kwoty wolnej od podatku. Od renty przysługującej małoletniemu oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich, do kwoty 6 000 zł rocznego wynagrodzenia nie będzie pobierana składka zdrowotna.

W 2023 roku, w rozliczeniu za rok 2022 r., do organizacji pożytku publicznego podatnicy będą mogli przekazać nie 1% procent swojego podatku jak dotychczas, a 1,5%. Podwyżka darowizn na OPP ma zrekompensować korzystającym z tych środków obniżenie podatków, co może sprawić, że wpływy do OPP z przekazań 1% procenta znacznie spadną.

Ulga na zabytki

Zakupu zabytkowej nieruchomości nie będzie można wrzucić do ulgi na zabytki. Zastosować ją będzie można jedynie na renowację, konserwację i remonty.

Zmniejszanie zaliczek na PIT przy dochodach z kilku źródeł

Od 1 stycznia 2023 r. uzyskujący dochody z kilu źródeł jednocześnie będą mogli umocować max. do 3 płatników: pracodawców, zleceniodawców, ZUS, do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę 3 600 zł rocznie. W przypadku jednego źródła kwota zmniejszająca podatek wyniesie więc 300 zł miesięcznie (3 600 zł/12), przy dwóch – po 150 zł na źródło, przy trzech – po 100 zł. Również od nowego roku kwota wolna od podatku będzie uwzględniana w rozliczeniu miesięcznym umów zlecenia.

źródło: www.podatki.gov

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: