Franklin European Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin European Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie dążył do wypełnienia strategii inwestycyjnej poprzez lokowanie co najmniej połowy swoich aktywów netto w portfelu papierów wartościowych notowanych na giełdzie bądź związanych z akcjami, które kwalifikują się na papiery zbywalne (co obejmuje warranty i papiery zamienne).

Co najmniej dwie trzecie aktywów netto Franklin European Growth Fund będzie ulokowanych w papiery wartościowe zbywalne emitowane przez spółki, rządy i podmioty publiczne zarejestrowane bądź prowadzące podstawową działalność w różnych krajach europejskich w tym: Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Podstawową walutą Franklin European Growth Fund jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin European Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: