Franklin Technology Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Technology Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Technology Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokował co najmniej dwie trzecie swoich ulokowanych aktywów netto w instrumenty udziałowe spółek, które powinny odnieść korzyści z rozwoju, postępów i wykorzystania technologii.

Mogą to być, na przykład, spółki w następujących branżach:

(i) usługi technologiczne, w tym oprogramowanie komputerowe, usługi przetwarzania danych i usługi internetowe;
(ii) technologia elektroniczna, w tym komputery, produkty komputerowe i podzespoły elektroniczne;
(iii) telekomunikacja, w tym sieci, komunikacja bezprzewodowa, usługi i sprzęt do komunikacji bezprzewodowej;
(iv) media i usługi informacyjne;
(v) półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy; i
(vi) instrumenty precyzyjne.

Fundusz będzie lokować swoje aktywa w papiery wartościowe dużych firm o ustalonej renomie, jak również w firm małych i średnich, które zdaniem menadżera inwestycji, mają duży potencjał wzrostu. Fundusz stosować będzie podejście wzrostowe obejmujące intensywne, oddolne, fundamentalne podejście do oceny stanu firm.

Przy wyborze lokat menadżer inwestycji weźmie również pod uwagę szerokie trendy. Na ogół menadżer inwestycji będzie poszukiwał spółek, które w jego przekonaniu wykazują się lub będą wykazywać się niektórymi z następujących cech: kierownictwem wysokiej klasy, solidnymi perspektywami wzrostu, silną pozycją rynkową, wysokimi lub rosnącymi stopami zysku i wysokimi zwrotami z inwestycji kapitałowych.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Technology Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: