Templeton Eastern Europe Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Eastern Europe Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Eastern Europe Fund jest wzrost wartości kapitału; fundusz stara się osiągnąć ten cel przez lokowanie aktywów głównie w notowane instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych zgodnie z ustawodawstwem bądź też prowadzących działalność głównie w krajach Europy Wschodniej, jak również w Nowych Państwach Niepodległych, to jest krajach Europy i Azji, które poprzednio były częścią lub pozostawały pod wpływem Związku Radzieckiego ("Region").

Fundusz Templeton Eastern Europe Fund może również lokować swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane przez rządy wyżej wymienionych krajów oraz świadectwa udziałowe spółek mieszczących się, bądź prowadzących swoją zasadniczą działalność w obrębie Regionu. Europa Wschodnia obejmuje następujące kraje: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Grecja, Węgry, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Malta, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Republika Słowacka, Słowenia i Turcja. Nowe Państwa Niepodległe, które poprzednio były częścią Związku Radzieckiego, poza samą Rosją, obejmują: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Estonię, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Łotwę, Litwę, Mołdawię, Tadżikistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan.

Menadżer inwestycji oczekuje, iż Templeton Eastern Europe Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w spółki:,
(i) których podstawowym rynkiem obrotu instrumentami udziałowymi, jeśli są notowane, jest wyżej wymieniony Region; lub
(ii) uzyskują co najmniej 50 % swojego dochodu lub zysku z towarów produkowanych lub sprzedawanych, z inwestycji lub z usług wykonywanych w tymże Regionie, lub też mają co najmniej 50 % swoich aktywów ulokowanych w tymże Regionie.

Templeton Eastern Europe Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek będących przedmiotem obrotu giełdowego. Fundusz będzie preferował lokowanie aktywów w krajach z funkcjonującymi giełdami, które zezwalają na obce inwestycje i gdzie istnieją odpowiednie usługi depozytariuszy.

Podstawową walutą Templeton Eastern Europe Fund jest euro.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusz Templeton Eastern Europe Fund?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Templeton Eastern Europe Fund? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Oceń ten artykuł: