Franklin U.S. Total Return Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin U.S. Total Return Fund

Główną strategią inwestycyjną funduszu Franklin U.S. Total Return Fund jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego w sposób zgodny z zasadami zabezpieczenia kapitału. Strategią dodatkową jest długoterminowy wzrost wartości kapitału.

Fundusz korzysta z szerokiego zakresu lokat, aby efektywnie zarządzać portfelem inwestycji, a tym samym wspomagać redukcję kosztów inwestycyjnych oraz zarządzać ryzykiem portfela. Lokaty te głównie obejmują instrumenty dłużne i oprocentowane, papiery dłużne rządowe i korporacyjne obciążone hipoteką lub zabezpieczone na innych aktywach, a także inne instrumenty pochodne, łącznie z pochodnymi finansowymi opartymi na indeksie oraz swap’y ryzyka kredytowego.

Fundusz będzie inwestować głównie w emitentów amerykańskich, ale może ulokować do 20% swoich aktywów netto (bez uwzględniania dodatkowych aktywów płynnych) u emitentów nie pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i do 10% swoich aktywów netto w lokaty, których walutą nie jest dolar amerykański. Do 15% jego aktywów netto może zostać ulokowane w papiery dłużne i inwestycje o ratingu nieinwestycyjnym.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusze Franklin Templeton?

Myślisz o inwestycji w fundusze Franklin Templeton? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin U.S. Total Return Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: