Franklin Global Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Global Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Global Growth Fund jest wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w zbywalne papiery wartościowe z potencjałem wzrostu. Menadżer inwestycji będzie dążył do wypełnienia tej strategii inwestycyjnej poprzez lokatę głównie w notowane instrumenty udziałowe i podobne, które kwalifikują się jako papiery wartościowe zbywalne (w tym papiery zamienne i warranty) na całym świecie.

Zaangażowanie Franklin Global Growth Fund w rozmaite regiony i rynki będzie się różnić okresowo w zależności od opinii menadżera inwestycji co do panujących warunków i perspektyw tych rynków. Fundusz lokuje aktywa w akcje wzrostowe, w tym papiery wartościowe zamienne i warranty, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rynkach wschodzących, jak również w spółki notowane na giełdach w następujących regionach i krajach: Ameryka Północna; Europa kontynentalna: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria; Wielka Brytania i Irlandia; Azja: Hongkong, Japonia, Malezja, Singapur i Australia.

Franklin Global Growth Fund może również lokować swoje aktywa w rynki wschodzące. Lokaty w krajach o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Podstawową walutą Franklin Global Growth Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Global Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: