Templeton U.S. Value Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton U.S. Value Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokować swoje aktywa w portfel instrumentów udziałowych, ze szczególnym naciskiem na ich wartość, emitowanych przez spółki ze Stanów Zjednoczonych i może lokować aktywa w papiery wartościowe firm dowolnej wielkości.

W dążeniu do ochrony swoich aktywów fundusz Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund może posługiwać się rozmaitymi instrumentami pochodnymi, stosować strategię zarządzania środkami pieniężnymi lub podatkami, jak również zwiększyć swój zwrot z inwestycji w sposób opisany bardziej szczegółowo w rozdziale "Praktyki zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" prospektu informacyjnego.

Fundusz Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund może zawierać kontrakty na oprocentowanie, indeksy, kursy walut lub typu swap do 5 % swoich aktywów.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton U.S. Value Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: