Franklin Templeton Global Growth and Value Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Templeton Global Growth and Value Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokować swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz dłużne zamienne bądź potencjalnie zamienne na akcje zwykłe lub uprzywilejowane spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej, położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących.

Co najmniej połowa aktywów Funduszu, z wyłączeniem dodatkowych aktywów płynnych, będzie lokowana w instrumenty udziałowe lub podobne. Fundusz również może lokować swoje aktywa w amerykańskie, europejskie lub globalne świadectwa depozytowe. Fundusz będzie stosował model ilościowy zmierzający do alokaty swoich aktywów pomiędzy akcjami "wartości" i "wzrostu".

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Templeton Global Growth and Value Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: