Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej, działających w całej Europie.

Fundusz lokuje aktywa w zróżnicowany portfel instrumentów udziałowych i podobnych (w tym w warranty i papiery wartościowe zamienne). Fundusz lokuje aktywa w spółki o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro, bądź ich równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. Podstawową walutą funduszu jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: