Templeton Growth (Euro) Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Growth (Euro) Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Growth (Euro) Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane.

Templeton Growth (Euro) Fund będzie lokować swoje aktywa również w świadectwa depozytowe amerykańskie, europejskie i globalne. Są to certyfikaty wydawane zwykle przez bank lub firmę powierniczą, dające właścicielom prawo do otrzymywania papierów wartościowych spółki krajowej lub zagranicznej. W zależności od aktualnych warunków rynkowych, fundusz może także lokować do 25 % swoich aktywów netto w papiery dłużne spółek i rządów dowolnego kraju świata.

Papiery dłużne stanowią zobowiązanie emitenta do spłaty zadłużenia pieniężnego i zwykle oferują płatność odsetek. Obejmują one obligacje i skrypty dłużne. Wybierając lokaty w instrumenty udziałowe, menadżer inwestycji będzie koncentrować się na cenie rynkowej papierów wartościowych firmy w stosunku do wyceny długoterminowych dochodów firmy, wartości aktywów i potencjału przepływu pieniądza.

Podstawową walutą funduszu jest euro. Nazwa tego funduszu odzwierciedla fakt, iż jego walutą podstawową jest euro, lecz nie oznacza, iż jakaś konkretna część lokat aktywów netto funduszu będzie lokowana w walucie euro.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusz inwestycyjny Templeton Euro Growth?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Templeton Euro Growth? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz inwestycyjny Templeton Growth (Euro) Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: