Franklin Mutual Beacon Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Mutual Beacon Fund

Główną strategią inwestycyjną funduszu Franklin Mutual Beacon Fund jest uzyskanie wysokiego poziomu dochodu bieżącego w sposób zgodny z zasadami zabezpieczenia kapitału. Strategią dodatkową jest długoterminowy wzrost wartości kapitału.

Fundusz Franklin Mutual Beacon Fund korzysta z szerokiego zakresu lokat, aby efektywnie zarządzać portfelem inwestycji, a tym samym wspomagać redukcję kosztów inwestycyjnych oraz zarządzać ryzykiem portfela. Lokaty te głównie obejmują instrumenty dłużne i oprocentowane, papiery dłużne rządowe i korporacyjne obciążone hipoteką lub zabezpieczone na innych aktywach, a także inne instrumenty pochodne, łącznie z pochodnymi finansowymi opartymi na indeksie oraz swap’y ryzyka kredytowego.

Fundusz Franklin Mutual Beacon Fund będzie inwestować głównie w emitentów amerykańskich, ale może ulokować do 20% swoich aktywów netto (bez uwzględniania dodatkowych aktywów płynnych) u emitentów nie pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i do 10% swoich aktywów netto w lokaty, których walutą nie jest dolar amerykański. Do 15% jego aktywów netto może zostać ulokowane w papiery dłużne i inwestycje o ratingu nieinwestycyjnym.

Podstawową walutą funduszu Franklin Mutual Beacon Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Mutual Beacon Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: