Templeton Japan Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Japan Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Japan Fund jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania przede wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność głównie w Japonii.

Templeton Japan Fund może również lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe bądź dłużne emitentów posiadających aktywa, dochody lub zyski w Japonii. Fundusz będzie lokować swoje aktywa zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe, w tym emitowane przez rząd Japonii oraz, w mniejszym stopniu, warranty emitentów z giełdy japońskiej. Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą Templeton Japan Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Japan Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: