Templeton Asian Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Asian Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Asian Growth Fund jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania przede wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność głównie w regionie Azji.

Fundusz Templeton Asian Growth Fund może także lokować swoje aktywa w papiery wartościowe kapitałowe, które są notowane na uznanych giełdach rynków kapitałowych regionu Azji (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Region Azji obejmuje między innymi następujące kraje: Hongkong, Indie, Indonezję, Koreę, Malezję, Chińską Republikę Ludową, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lankę, Tajwan i Tajlandię. W zwykłych warunkach rynkowych fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe. Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać innych możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych zbywalnych, takie jak papiery o stałym dochodzie.

Podstawową walutą funduszu Templeton Asian Growth Fund jest dolar amerykański.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusz Templeton Asian Growth Fund?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Templeton Asian Growth Fund? W

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Asian Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: