Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje wzrostowe firm o małej i średniej kapitalizacji, działające w dowolnym kraju rozwiniętym świata.

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund lokuje aktywa głównie w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych w dolarach amerykańskich lub innych walutach. Fundusz może również lokować swoje aktywa w papiery związane z udziałami, takie jak obligacje zamienne lub obligacje z warrantami w dolarach amerykańskich lub innych walutach.

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund lokuje aktywa w spółki o niskiej lub średniej kapitalizacji, o kapitalizacji rynkowej poniżej 8 miliardów USD w chwili nabycia. W strategii inwestycyjnej tego funduszu pojęcie "kraje rozwinięte" będzie obejmowało kraje wymienione w wykazie Solomon Smith Barney EMI World Index.

Podstawową walutą Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: