Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokował co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty udziałowe spółek amerykańskich o niskiej i średniej kapitalizacji rynkowej.

Ten fundusz Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund definiuje spółki o średniej kapitalizacji jako takie, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 8,5 miliarda USD, a spółki o niskiej kapitalizacji rynkowej jako takie, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza: (i) 1,5 miliarda USD; lub (ii) najwyższej kapitalizacji rynkowej firm wchodzących w skład indeksu giełdowego Russell 2000, przy czym przyjmuje się wyższą z tych dwóch wartości w chwili nabycia.

Ponadto fundusz może lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe większych firm.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony " Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: