Templeton Euro Liquid Reserve Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Euro Liquid Reserve Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Euro Liquid Reserve Fund jest zapewnienie uczestnikom funduszu możliwości inwestowania w portfel papierów wartościowych wysokiej jakości, głównie w euro, bądź też zabezpieczonych euro dla uniknięcia ryzyka kursowego.

Portfel funduszu składać się będzie głównie ze zbywalnych papierów wartościowych emitowanych bądź gwarantowanych przez rządy dowolnego kraju, jak również ze spełniających odpowiednie kryteria papierów wartościowych emitentów korporacyjnych z dowolnego kraju.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Portfel będzie inwestowany w taki sposób, aby przeCiętny pozostały termin zapadalności wszystkich papierów wartościowych i instrumentów w portfelu funduszu nie przekraczał dwunastu miesięcy. Do celów obliczania pozostałego terminu zapadalności poszczególnych papierów bądź instrumentów inwestycyjnych będą brane pod uwagę powiązane z nimi instrumenty finansowe. W wypadku papierów wartościowych lub instrumentów, których zasady emisji uwzględniają możliwość zmiany stopy oprocentowania w zależności od warunków rynku, brany będzie pod uwagę termin kolejnej takiej zmiany oprocentowania.

Podstawową walutą funduszu jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Euro Liquid Reserve Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: