Franklin Aggressive Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Aggressive Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Aggressive Growth Fund jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką.

Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, papiery zamienne i warranty papierów wartościowych. Fundusz Franklin Aggressive Growth Fund lokuje aktywa przede wszystkim w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Wybierając lokaty udziałowe menadżer funduszu koncentrować się będzie na branżach o nadzwyczajnym potencjale wzrostu i nowatorskich, szybko rozwijających się spółkach w obrębie tych branż. Ponadto, menadżer funduszu bierze również pod uwagę wysoką jakość zarządzania i solidne wyniki finansowe.

Choć menadżer będzie poszukiwał możliwości inwestycyjnych wśród dużej liczby branż, oczekuje się, iż znaczna część lokat skoncentruje się na pewnych konkretnych branżach. Branże te obejmować mogą, między innymi, technologię (w tym komputery i telekomunikację), opiekę zdrowotną (w tym biotechnologię), produkty konsumpcyjne i usługi konsumpcyjne (w tym media, radio, telewizję i rozrywkę). Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą funduszu Franklin Aggressive Growth Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Aggressive Growth Fund " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: