Templeton Thailand Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Thailand Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Thailand Fund jest wzrost wartości kapitału do czego fundusz dąży poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych w Tajlandii, bądź prowadzących działalność głównie w Tajlandii.

Fundusz może również lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe bądź dłużne emitentów posiadających aktywa, dochody lub zyski w Tajlandii. Fundusz będzie lokować swoje aktywa zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe, w tym emitowane przez rząd Tajlandii oraz, w mniejszym stopniu, warranty emitentów na giełdzie tajskiej.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusze Franklin Templeton?

Myślisz o inwestycji w fundusze Franklin Templeton? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy doradców finansowych Goldenegg, którzy mają w swojej ofercie polisy inwestycyjne pozwalające skorzystać z ponad dwustu starannie wyselekcjonowanych funduszy.

Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

FORMULARZ ZAPYTANIA

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Polisa inwestycyjna (Skandia, Aegon albo Hansard)
mieszkaniowy„> Kredyt mieszkaniowy
Pożyczka gotówkowa (hipoteczna)
Kredyt konsolidacyjny

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota kredytu / inwestycji:

Cel kredytu / inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Goldenegg sp. z o.o. oraz podmiotów z nimi współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych. "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."
Tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Thailand Fund " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: