Templeton Korea Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Korea Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Korea Fund jest wzrost wartości kapitału, do czego fundusz dąży poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność głównie w Korei.

Templeton Korea Fund może również lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe bądź dłużne emitentów posiadających aktywa, dochody lub zyski w Korei. Fundusz będzie lokować swoje aktywa zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe, w tym emitowane przez rząd Korei oraz, w mniejszym stopniu, warranty emitentów z giełdy koreańskiej.

Podstawową walutą Templeton Korea Fund jest dolar amerykański.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Korea Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: